7. Zasadnutie 30.6. 2020 – Program

Poradové číslo Program Dokument Diskusia
1 Open data v programovom vyhlásení vlády SR Viac informácií o Open data a programovom vyhlásení vlády SR na roky 2020 – 2024
2 Open data v Zákone o údajoch Návrh právnej úpravy open data v zákone o údajoch (DOCX, 15 kB)  Diskusia
3 Publikačné minimum štátnej správy
4 Publikačné minimum samosprávy Open Data publikačné minimum pre samosprávy (ODT, 66 kB) 
5 Open data a PSI Povinnosti Ministerstva investicií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR podľa smernice PSI a zákona o slobode informácií (DOCX, 16 kB)
6 High Value Datasety a Impact assessment study Prieskum – High Value Datasets analýza3 (xls, 23kB) Open Data Committee (PPTX, 3,3 MB)  Diskusia,

7 Analýza zverejňovania Otvorených údajov na data.gov.sk Analýza zverejňovania datasetov ústredných orgánov štátnej správy na portáli otvorených dát 2020 (ODT, 1,665 kB) Diskusia
8 Dátový katalóg SR súbor .PPTX
9 Najbližšie úlohy v oblasti Open data z Uznesení vlády SR Úlohy z Uznesení vlády SR do 30. 09. 2020 (PPTX, 105 kB)
10 Register konečných používateľov výhod
11 Zverejňovanie otvorených údajov ÚGKK Viac informácií o Open data Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
12 Open data rebríčky Open Data Maturity Landscaping Questionnaire (XLSX, 118 kB)
13 Modul dotačných schém – kvantitatívna analýza – ÚSVROS Analýza zverejňovania informácií v module dotačných schém (DOCX, 9,92 MB)
14 Modul dotačných schém – kvalitatívna analýza – ÚPVII ÚPVII_MDS_001_zošit-merania_2020.06.29 (XLSX, 2,80 MB)
15 Prioritné datasety – požiadavky verejnosti Prieskum najžiadanejších datasetov – B.9 + B.14 (online XLS súbor)  Diskusia
16 Centrálny repozitár otvorených kódov na data.gov.sk Viac informácií o Repozitári zdrojových kódov