Uncategorized

Uncategorized pridať komentár

Ambasádori a pracovné skupiny

Na riešenie špecifických úloh, týkajúcich sa informatizácie verejnej správy, boli v gescii ÚPPVII SR  zriadené pracovné skupiny. Následne sme spustili túto platformu, ktorá slúži ako komunikačný nástroj medzi expertami, odbornou verejnosťou a ambasádormi (pracovníci ÚPPVII, ktorí riadia pracovné skupiny). Do pracovných skupín prejdete kliknutím sem. Ak sa chcete stať členom pracovnej skupiny alebo prispievateľom do…