Pracovné skupiny

PS – Analytické údaje|Verejná skupina
| aktívne pred 6 mesiace, 3 týždne

Pracovná skupina pod K9.4 Lepšie údaje, ktorá sa venuje téme analytického využívania údajov.

25.2.2021 – Záznam z 1. spoločného zasadnutia
>> Úvodná prezentácia

PS – Dátoví kurátori|Verejná skupina
| aktívne pred 2 mesiacov, 3 týždne

Komunitná pracovná skupina, ktorá neformálne združuje dátových kurátorov na Slovensku.

22.2.2022 – Záznam zo 14. zasadnutia 

>> Video / Prezentácia / Zápis

25.1.2022 – Záznam z 13. zasadnutia  >> Vide […]

| aktívne pred 6 mesiace, 3 týždne

Pracovná skupina pod K9.4 Lepšie údaje, ktorá sa venuje návrhom na tvorbu a úpravu dopytových výziev v oblasti údajov v rámci OP II.

4.5.2021 – Záznam z 2. zasadnutia
>> Úvodná prezentácia / Video / Zápis

26 […]

| aktívne pred 13 hodiny, 36 minúty

Pracovná skupina, ktorej cieľom je zlepšiť využívanie údajov vo verejnej správe.

 

18. 05.2022 – Záznam zo 16. spoločného zasadnutia

>> Úvodná prezentácia / Video / Zápis

Program:

Úvod a privítan […]

PS – Moje údaje|Verejná skupina
| aktívne pred 6 mesiace, 3 týždne

Pracovná skupina patriaca pod K9.4 Lepšie údaje, ktorá sa zaoberá problematikou vo viacerých smeroch v oblasti údajov a dátového manažmentu vo verejnej správe, konceptuálnym návrhom prístupu k manažmentu os […]

PS – Otvorené údaje|Verejná skupina
| aktívne pred 3 mesiacov, 1 týždeň

Pracovná skupina predstavuje operatívnu podskupinu PS K9.4 Lepšie údaje a plní úlohy v oblasti zverejňovania otvorených údajov.

25.1.2021 – Záznam z 13. zasadnutia  
>> Video / Prezentácia / Zápis

Program: […]

PS – Zákon o údajoch|Verejná skupina
| aktívne pred 6 mesiace, 3 týždne

Pracovná skupina pod K9.4 Lepšie údaje, ktorá sa venuje príprave nového Zákona o údajoch a súvisiacej legislatíve.

24.7.2019 – Záznam zo 7. zasadnutia
>> Úvodná prezentácia

30.7.2019 – Záznam zo 6. zasadnut […]

4 členov| aktívne pred 6 mesiace, 3 týždne

Pracovná skupina pod K9.4 Lepšie údaje, ktorá sa venuje témam referenčných údajov.

6.7.2021 – Záznam z 3. zasadnutia

Program:

1. Koncept referenčných údajov (teoretické východiská)
2. Špecifikácia procesu […]

686

Členov komunity

0

Príspevkov

5

Podujatia