O platforme

Na riešenie špecifických úloh, týkajúcich sa informatizácie verejnej správy, boli v gescii ÚPPVII SR zriadené pracovné skupiny.

Platforma je miesto kde sa združujú experti, odborná verejnosť a ambasádori (zamestnanci ÚPVII, ktorí manažujú jednotlivé riadiace skupiny) s cieľom podnecovať a rozvíjať odbornú diskusiu o procese informatizácie verejnej správy.

Chcete sa pridať k diskutujúcim? Zaregistrovať sa môžete tu. Jednotlivé pracovné skupiny si pozriete tu.