Open data a programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020-2024

ZMYSLUPLNOU INFORMATIZÁCIOU PREMENIŤ SLOVENSKO NA INTELIGENTNÚ, INOVATÍVNU A TRANSPARENTNÚ KRAJINU

INFORMATIZÁCIA:

str. 69:

Napriek tomu, že oblasť OpenData (otvorené údaje) je podporená legislatívou a aj metodicky, prax v ich poskytovaní je zo strany štátnych a samosprávnych orgánov neuspokojivá.

Vláda SR preto schváli Zákon o dátach, ktorý komplexne rieši tému dát, otvorených údajov a centrálnych registrov.

V spolupráci s odbornou verejnosťou identifikujeme dôležité štátne informačné systémy a dáta v nich a dosiahneme ich sprístupnenie cez Open API. Cez koncept OpenAPI tiež podporíme vznik inovatívnych služieb na trhu.