Pracovné skupiny

Pripoj sa a buduj s nami lepšie IT služby štátu.

Adresár skupín

Logo skupiny PS – Analytické údaje
PS – Analytické údaje|Verejná skupina
| aktívne pred 21 hodiny, 12 minúty

Pracovná skupina pod K9.4 Lepšie údaje, ktorá sa venuje téme analytického využívania údajov.

25.2.2021 – Záznam z 1. spoločného zasadnutia
>> Úvodná prezentácia

Logo skupiny PS – Moje údaje
PS – Moje údaje|Verejná skupina
| aktívne pred 21 hodiny, 12 minúty

Pracovná skupina patriaca pod K9.4 Lepšie údaje, ktorá sa zaoberá problematikou vo viacerých smeroch v oblasti údajov a dátového manažmentu vo verejnej správe, konceptuálnym návrhom prístupu k manažmentu os […]

Logo skupiny PS – Dopytové výzvy v oblasti údajov
| aktívne pred 21 hodiny, 12 minúty

Pracovná skupina pod K9.4 Lepšie údaje, ktorá sa venuje návrhom na tvorbu a úpravu dopytových výziev v oblasti údajov v rámci OP II.

4.5.2021 – Záznam z 2. zasadnutia
>> Úvodná prezentácia / Video / Zápis

26 […]

Logo skupiny PS – Referenčné údaje a jedenkrát a dosť
4 členov| aktívne pred 21 hodiny, 12 minúty

Pracovná skupina pod K9.4 Lepšie údaje, ktorá sa venuje témam referenčných údajov.

6.7.2021 – Záznam z 3. zasadnutia

Program:

1. Koncept referenčných údajov (teoretické východiská)
2. Špecifikácia procesu […]

Logo skupiny PS – Zákon o údajoch
PS – Zákon o údajoch|Verejná skupina
| aktívne pred 21 hodiny, 12 minúty

Pracovná skupina pod K9.4 Lepšie údaje, ktorá sa venuje príprave nového Zákona o údajoch a súvisiacej legislatíve.

24.7.2019 – Záznam zo 7. zasadnutia
>> Úvodná prezentácia

30.7.2019 – Záznam zo 6. zasadnut […]

Logo skupiny PS K9.4 – Lepšie údaje
| aktívne pred 21 hodiny, 12 minúty

Pracovná skupina, ktorej cieľom je zlepšiť využívanie údajov vo verejnej správe.

14.10.2021 – Záznam z 15. spoločného zasadnutia
>> Úvodná prezentácia / Video / Zápis

Program:

1. Predstavenie komplexného Dá […]

Logo skupiny PS – Dátoví kurátori
PS – Dátoví kurátori|Verejná skupina
| aktívne pred 21 hodiny, 16 minúty

Komunitná pracovná skupina, ktorá neformálne združuje dátových kurátorov na Slovensku.

14.10.2021 – 10. spoločné zasadnutie
>> Úvodná prezentácia / Video / Zápis

Program:

1. Predstavenie komplexného D […]

Logo skupiny PS – Otvorené údaje
PS – Otvorené údaje|Verejná skupina
| aktívne pred 21 hodiny, 17 minúty

Pracovná skupina predstavuje operatívnu podskupinu PS K9.4 Lepšie údaje a plní úlohy v oblasti zverejňovania otvorených údajov.

22.6.2021 – Záznam z 11. zasadnutia  
>> Video / Zápis

8.4.2021 – Záznam z 10. […]