Pracovné skupiny

Pripoj sa a buduj s nami lepšie IT služby štátu.

Adresár skupín

Logo skupiny PS – Zákon o údajoch
PS – Zákon o údajoch|Verejná skupina
3 členov| aktívne pred 3 týždne, 3 dní

Pracovná skupina pod K9.4 Lepšie dáta, ktorá sa venuje príprave nového Zákona o údajoch a súvisiacej legislatíve.

Pracovné materiály:

Návrh Zákona (aktualizácia ku 30.10.2020):
->> Zákon o údajoch< […]

Logo skupiny PS – Open data
PS – Open data|Verejná skupina
3 členov| aktívne pred 4 mesiacov

Pracovná skupina predstavuje operatívnu podskupinu PS K9.4 Lepšie dáta a plní úlohy v oblasti zverejňovania otvorených údajov.

8. spoločné zasadnutie 21.7. 2020 sa ruší / Program / Zápis / Hlavná prezentácia
< […]

Logo skupiny PS – Referenčné údaje a jedenkrát a dosť
2 členov| aktívne pred 5 mesiace, 1 týždeň

Pracovná skupina pod K9.4 Lepšie dáta, ktorá sa venuje témam referenčných údajov

Záznam zo zasadnutia PS Referenčné údaje zo 16.6.2020
Odborné prezentácie:

>> Biznis pravidlá pre účely riadenia dátovej […]

Logo skupiny PS K9.4 – Lepšie dáta
PS K9.4 – Lepšie dáta|Verejná skupina
3 členov| aktívne pred 5 mesiace, 2 týždne

Oficiálna pracovná skupina

Záznamy zo zasadnutí pracovnej skupiny

Záznam z 8. zasadnutia PS K9.4 z 9.6.2020
Odborné prezentácie:
>> Úvodná prezentácia
>> Referenčné údaje
>> Číselníky
>> Dátová kvalita< […]

Logo skupiny PS – Analytické údaje
PS – Analytické údaje|Verejná skupina
3 členov| aktívne pred 8 mesiace, 4 týždne

Pracovná skupina pod K9.4 Lepšie dáta, ktorá sa venuje téme analytického využívania údajov

Stretnutie PS Analytické údaje dňa 25. 2. 2020

                     –  Odborná prezentácia

Logo skupiny PS – Dátoví kurátori
PS – Dátoví kurátori|Verejná skupina
2 členov| aktívne pred 9 mesiace, 3 týždne

Komunitná pracovná skupina, ktorá neformálne združuje dátových kurátorov na Slovensku.

* 6. spoločné zasadnutie 4.2.2020:
—>>> prezentácia

* 5. spoločné zasadnutie 10.12.2019:
—>>> prezentácia< […]

Logo skupiny PS – My data
PS – My data|Verejná skupina
3 členov| aktívne pred 11 mesiace, 3 týždne

Pracovná skupina pod K9.4 Lepšie dáta, ktorá sa venuje téme Mojich údajov

V pracovnej skupine K9.4 Lepšie dáta sa zaoberáme problematikou vo viacerých smeroch v oblastiach dát a dátového manažmentu v […]

Logo skupiny PS – Dopytové výzvy v oblasti údajov
3 členov| aktívne pred 11 mesiace, 3 týždne

Pracovná skupina pod K9.4 Lepšie dáta, ktorá sa venuje návrhom na tvorbu a úpravu dopytových výziev v oblasti dát v rámci OP II