Pracovné skupiny

Pripoj sa a buduj s nami lepšie IT služby štátu.

Adresár skupín

Logo skupiny PS – Analytické údaje
PS – Analytické údaje|Verejná skupina
3 členov| aktívne pred 2 mesiacov, 3 týždne

Pracovná skupina pod K9.4 Lepšie dáta, ktorá sa venuje téme analytického využívania údajov

Stretnutie PS Analytické údaje dňa 25. 2. 2020

                     –  Odborná prezentácia

Logo skupiny PS K9.4 – Lepšie dáta
PS K9.4 – Lepšie dáta|Verejná skupina
3 členov| aktívne pred 3 mesiacov, 2 týždne

Oficiálna pracovná skupina

Záznamy zo zasadnutí pracovnej skupiny

Záznam zo 7. zasadnutia PS K9.4 zo 17.12.2019

Odborné prezentácie:

-Program
-Dátová kvalita
Referenčné údaje
<a h […]

Logo skupiny PS – Dátoví kurátori
PS – Dátoví kurátori|Verejná skupina
2 členov| aktívne pred 3 mesiacov, 2 týždne

Komunitná pracovná skupina, ktorá neformálne združuje dátových kurátorov na Slovensku.

* 6. spoločné zasadnutie 4.2.2020:
—>>> prezentácia

* 5. spoločné zasadnutie 10.12.2019:
—>>> prezentácia< […]

Logo skupiny PS – Open data
PS – Open data|Verejná skupina
2 členov| aktívne pred 3 mesiacov, 2 týždne

Pracovná skupina Open data vznikla ako podskupina PS K9.4 Lepšie dáta.

Popis:
Pracovná skupina predstavuje operatívnu podskupinu PS K9.4 Lepšie dáta a plní úlohy v oblasti zverejňovania otvorených údajov. […]

Logo skupiny PS – Referenčné údaje a jedenkrát a dosť
2 členov| aktívne pred 5 mesiace, 3 týždne

Pracovná skupina pod K9.4 Lepšie dáta, ktorá sa venuje témam referenčných údajov

Zasadnutie pracovnej skupiny z dňa 24.9.2019

Záznam zo zasadnutia PS Referenčné údaje
Materiály: Prezentácia Riadenie dáto […]

Logo skupiny PS – Zákon o údajoch
PS – Zákon o údajoch|Verejná skupina
3 členov| aktívne pred 5 mesiace, 3 týždne

Pracovná skupina pod K9.4 Lepšie dáta, ktorá sa venuje príprave nového Zákona o údajoch a súvisiacej legislatíve.

Pracovné materiály:

Aktuálne znenie návrhu Zákona (23.09.2019):
->> Zákon o údajoch< […]

Logo skupiny PS – My data
PS – My data|Verejná skupina
3 členov| aktívne pred 5 mesiace, 3 týždne

Pracovná skupina pod K9.4 Lepšie dáta, ktorá sa venuje téme Mojich údajov

V pracovnej skupine K9.4 Lepšie dáta sa zaoberáme problematikou vo viacerých smeroch v oblastiach dát a dátového manažmentu v […]

Logo skupiny PS – Dopytové výzvy v oblasti údajov
3 členov| aktívne pred 5 mesiace, 3 týždne

Pracovná skupina pod K9.4 Lepšie dáta, ktorá sa venuje návrhom na tvorbu a úpravu dopytových výziev v oblasti dát v rámci OP II