Pracovné skupiny

Pripoj sa a buduj s nami lepšie IT služby štátu.

Adresár skupín

Logo skupiny PS K9.4 – Lepšie údaje
| aktívne pred 5 mesiace, 2 týždne

Pracovná skupina, ktorej cieľom je zlepšiť využívanie údajov vo verejnej správe.

04. 10. 2022 – Záznam z 18. spoločného zasadnutia

>> Úvodná prezentácia /Video / Zápis

Program:

1. Stav projektu OD 2.0 […]

Logo skupiny PS 1 pre dátové štandardy a štandardy názvoslovia  elektronických služieb
1 člen| aktívne pred 9 mesiace, 2 týždne

Predmet činnosti tejto pracovnej skupiny:

– štandardy názvoslovia elektronických služieb, vzťahujúce sa na sieťovú infraštruktúru (§ 26 – 28), dátové štandardy, vzťahujúce sa na údaje, registre a číseln […]

Logo skupiny PS – Dátoví kurátori
PS – Dátoví kurátori|Verejná skupina
| aktívne pred 1 rok

Komunitná pracovná skupina, ktorá neformálne združuje dátových kurátorov na Slovensku.

22.2.2022 – Záznam zo 14. zasadnutia 

>> Video / Prezentácia / Zápis

25.1.2022 – Záznam z 13. zasadnutia  >> Vide […]

Logo skupiny PS – Otvorené údaje
PS – Otvorené údaje|Verejná skupina
| aktívne pred 1 rok, 1 mesiac

Pracovná skupina predstavuje operatívnu podskupinu PS K9.4 Lepšie údaje a plní úlohy v oblasti zverejňovania otvorených údajov.

25.1.2021 – Záznam z 13. zasadnutia  
>> Video / Prezentácia / Zápis

Program: […]

Logo skupiny PS – Analytické údaje
PS – Analytické údaje|Verejná skupina
| aktívne pred 1 rok, 4 mesiacov

Pracovná skupina pod K9.4 Lepšie údaje, ktorá sa venuje téme analytického využívania údajov.

25.2.2021 – Záznam z 1. spoločného zasadnutia
>> Úvodná prezentácia

Logo skupiny PS – Moje údaje
PS – Moje údaje|Verejná skupina
| aktívne pred 1 rok, 4 mesiacov

Pracovná skupina patriaca pod K9.4 Lepšie údaje, ktorá sa zaoberá problematikou vo viacerých smeroch v oblasti údajov a dátového manažmentu vo verejnej správe, konceptuálnym návrhom prístupu k manažmentu os […]

Logo skupiny PS – Dopytové výzvy v oblasti údajov
| aktívne pred 1 rok, 4 mesiacov

Pracovná skupina pod K9.4 Lepšie údaje, ktorá sa venuje návrhom na tvorbu a úpravu dopytových výziev v oblasti údajov v rámci OP II.

4.5.2021 – Záznam z 2. zasadnutia
>> Úvodná prezentácia / Video / Zápis

26 […]

Logo skupiny PS – Referenčné údaje a jedenkrát a dosť
4 členov| aktívne pred 1 rok, 4 mesiacov

Pracovná skupina pod K9.4 Lepšie údaje, ktorá sa venuje témam referenčných údajov.

6.7.2021 – Záznam z 3. zasadnutia

Program:

1. Koncept referenčných údajov (teoretické východiská)
2. Špecifikácia procesu […]

Logo skupiny PS – Zákon o údajoch
PS – Zákon o údajoch|Verejná skupina
| aktívne pred 1 rok, 4 mesiacov

Pracovná skupina pod K9.4 Lepšie údaje, ktorá sa venuje príprave nového Zákona o údajoch a súvisiacej legislatíve.

24.7.2019 – Záznam zo 7. zasadnutia
>> Úvodná prezentácia

30.7.2019 – Záznam zo 6. zasadnut […]